Om OrderArena

Order Arena eies av Eventering AS.

Vi har en visjon om å gi serveringsbransjen gode verktøy for en mer strømlinjefomret og kontrollert drift. Dette vil gi kostnadskutt, mindre matsvinn og bedre mat til kunden!

OrderArena

OrderArena er et IT system levert til deg som en skyløsning. Det krever ingen installasjon, kun en nettleser. OrderArena fungerer på datamaskin, nettbrett og telefon. 

OrderArena gir deg mulighet til å fokusere på din bedrift kjernevirksomhet – nemlig god mat til kundene!

Eventering AS

Eventering AS
Org. nr.: 920 364 195

Eventering AS er en bedrift som selger, videreutvikler og vedlikeholder OrderArena. Vår kompetanse er IT og mat, med solide eiere som har skremmende lang fartstid i sine bransjer.

OrderArena

OrderArena eies av Eventering AS.
Org. nr.: 920 364 195
Christopher Bruuns veg 8
2615 Lillehammer